UUTTA: Euroopan Lääkevirasto järjesti kuulemistilaisuuden 13.6. fluorokinolonien haittavaikutuksista

Euroopan Lääkevirasto (EMA) on aloittanut Saksan lääkeviranomaisten pyynnöstä selvityksen fluorokinoloniantibioottien lihaksiin, niveliin ja hermostoon kohdistuvista haittavaikutuksista.

Osana tätä selvitystä EMA järjesti kuulemistilaisuuden 13. kesäkuuta 2018, missä useat ihmiset kertoivat omakohtaisia kokemuksia fluorokinolonien heille aiheuttamista haittavaikutuksista. Silmäänpistävää kertomuksissa oli se, miten monet sanoivat haittavaikutuksien jatkuneen kuukausia, jopa vuosia siitä kun fluorokinolonilääkitys oli loppunut/keskeytetty.

Lisäksi tilaisuudessa puhui lääkeyhtiö Bayerin edustaja, sekä useita terveydenhuollon ammattilaisia.

Euroopan Lääkeviraston työryhmä antaa myöhemmin suosituksensa asiasta. Fluorokinolonien haittavaikutukset ovat olleet tiedossa jo vuosikymmenten ajan joten ehkä tämäkin selvitys olisi voitu tehdä jo huomattavasti aikaisemmin. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mielenkiinnolla seuraan mitä työryhmä ohjeistaa.

Katso nauhoitettu tilaisuus YouTubesta (englanniksi)

Lisätietoa

Public hearing on quinolones and fluoroquinolones: 23 speakers from 11 EU countries to share experience

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/06/news_detail_002970.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Advertisement