UUTTA: Euroopan Lääkevirasto järjesti kuulemistilaisuuden 13.6. fluorokinolonien haittavaikutuksista

Euroopan Lääkevirasto (EMA) on aloittanut Saksan lääkeviranomaisten pyynnöstä selvityksen fluorokinoloniantibioottien lihaksiin, niveliin ja hermostoon kohdistuvista haittavaikutuksista.

Osana tätä selvitystä EMA järjesti kuulemistilaisuuden 13. kesäkuuta 2018, missä useat ihmiset kertoivat omakohtaisia kokemuksia fluorokinolonien heille aiheuttamista haittavaikutuksista. Silmäänpistävää kertomuksissa oli se, miten monet sanoivat haittavaikutuksien jatkuneen kuukausia, jopa vuosia siitä kun fluorokinolonilääkitys oli loppunut/keskeytetty.

Lisäksi tilaisuudessa puhui lääkeyhtiö Bayerin edustaja, sekä useita terveydenhuollon ammattilaisia.

Euroopan Lääkeviraston työryhmä antaa myöhemmin suosituksensa asiasta. Fluorokinolonien haittavaikutukset ovat olleet tiedossa jo vuosikymmenten ajan joten ehkä tämäkin selvitys olisi voitu tehdä jo huomattavasti aikaisemmin. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mielenkiinnolla seuraan mitä työryhmä ohjeistaa.

Katso nauhoitettu tilaisuus YouTubesta (englanniksi)

Lisätietoa

Public hearing on quinolones and fluoroquinolones: 23 speakers from 11 EU countries to share experience

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/06/news_detail_002970.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Advertisement

USA:n lääketurvaviranomainen kokoontuu julkiseen keskusteluun fluorokinoloniantibioottien hyödyistä ja riskeistä

Yhdysvaltojen lääketurvaviranomainen (FDA) kokoontuu 5.11.2015 keskustelemaan fluorokinoloniantibiootien hyödyistä ja riskeistä Silver Springiin, Marylandissa. Yleisölle on varattu tilaisuudessa 1,5 tunnin osuus jolloin halukkaat voivat käydä kertomassa oman näkemyksensä asiasta komitean edessä. Linkki FDA:n tiedotteeseen täällä.

Tilaisuutta voi seurata myös Suomesta webcastina netin yli. Linkki webcastiin julkaistaan 2 päivää ennen tilaisuutta tänne.

Yleisön puheenvuorot alkavat noin klo 21 Suomen aikaa.

Fluoroquinolone Toxicity Group nimisen Facebook vertaistukiryhmän aktiivijäsenistä kokoontuva ryhmä on ilmoittanut osallistuvansa tilaisuuteen paikanpäällä. Suuri osa ryhmän jäsenistä on kotoisin Yhdysvalloista.

Miksi FDA järjestää tilaisuuden? Onko kyse rutiinista vai onko asiaan vaikuttaneet paikallismediassa toistuvat haastattelut ihmisistä jotka kertovat sairastuneensa vakavasti fluorokinoloneista. Keskustelua asiasta on kuitenkin luvassa asiantuntijoiden ja yleisön kesken. Hyvä niin.

Yhdysvaltojen lääketurvaviranomainen FDA suunnittelee kovempia varoituksia levofloksasiinille

1.6.2015 WSB-TV2 Atlanta: FDA on kuullut ryhmää, jonka tietojen mukaan viimeisten 10kk aikana jopa 1 000 000 ihmistä on saanut USA:ssa haittavaikutuksia levofloksasiiniantibiootista (suomessa kauppanimi mm. Tavanic), mutta eivät ole tienneet siitä tai kirjanneet haittavaikutusilmoitusta.

FDA ei kommentoinut ketä asiasta on kuultu tai millaisella aikataululla varoitukset aiotaan pakkauksiin lisätä.

Linkki

CBS Denver uutisointi 30.3.2015

Michael Kaferly kertoo CBS Denverin haastattelussa miten 2008 yskään otettu fluorokinoloniantibiootti, levofloksasiini (Suomessa myydään esim. Tavanic kauppanimellä) on aiheuttanut hänelle polttavan, pistelevän kivun ympäri kehoa ja tehnyt hänestä työkyvyttömän. Mies käyttää suonensisäisesti glutationia (antioksidantti) jonka sanoo auttavan antibiootin aiheuttamiin oireisiin.

WFTS Tampa Bay uutisointi 26.3.2015

Tampa Bay, USA. Paikallinen WFTS uutiskanava julkaisi 26.3.2015 jutun Nancy Garlowista ja Susan Tannenbaumista. Molemmille lääkäri oli määrännyt fluorokinoloniantibioottia ja kävelykyky tämän jälkeen mennyt heiltä kuukausiksi. Nancy Garlow kertoo lisäksi, että hän on edelleen liian sairas palaamaan töihin vaikka antibiootin ottamisesta on kulunut jo 7 kuukautta.

Linkki

 

USA:ssa paikallinen TV asema uutisoi fluorokinonien haittavaikutuksista

Kansas City, USA. Paikallinen uutiskanava KCTV5 uutisoi tänään fluorokinoloniantibioottien haittavaikutuksista.

Paikallisen lääkeviranomaisen FDA:n sisäinen raportti kytkee fluorokinoloniantibiootit mahdollisesti vakaviin sairauksiin kuten Parkinsoniin ja Alzheimeriin. Ohjelmassa haastateltu Chris Butler kertoo levofloksasiinin aiheuttaneet hänelle neljä jännerepeämää ja useita neurologisia ongelmia, jotka jatkuvat edelleen vielä 10 vuotta lääkekuurin jälkeen.

Linkki ohjelmaan.

Vastaavia TV uutisointeja fluorokinolonien haittavaikutuksista on tullut USA:ssa ulos viimeaikoina lähes viikoittain.